Nederlands

 

The orginal appeal in EnglishRetweet aub deze pagina door hier te klikkenDe Engelse Twitter pagina van MOGiS e.V. (@MOGiS_en)

Wij zijn MOGiS e.V. – een Duitse organisatie bestaande uit slachtoffers van seksueel misbruik. MOGiS is opgericht in April 2009 als“MissbrauchsOpfer Gegen InternetSperren” (“Misbruikslachtoffers tegen internetblokkade”). Wij verzetten ons tegen het blokkeren van webpagina's als middel om de verspreiding van seksueel kindermisbruik bevattend materiaal op het internet te voorkomen. Wij eisen internationale samenwerking op het gebied van de verwijdering van seksueel kindermisbruik bevattende afbeeldingen en video. Een goed voorbeeld van dit soort samenwerking is hetINHOPE internet hotlines netwerk.

Onze Slogan: "Verwijder, niet filteren! -- Reageer, en kijk niet weg!"


We werden nogal verrast door het vervroegd uitlekken van het voorstel van de Raad van Ministers van de Europese Unie. Deze webpagina zal doorlopend worden bijgewerkt met referenties en feiten. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben of zelfs toegang hebben tot filterlijsten in andere landen, neem dan contact met ons op via “info.eu (at) mogis-verein.de”.

COSPOL, CIRCAMP en de CSAADF


door Christian Bahls

Door de voorstellen van de Raad van Ministers van de Europese Unie staat het verplicht blokkeren van websites weer ter discussie. De EU lidstaten zullen binnenkort worden verplicht om de toegang tot bepaalde websites te blokkeren door gebruik te maken van een geheime blokkadelijst welke wordt uitgewisseld door de politie van de lidstaten zonder de rechtssysteemen van deze lidstaten erin te betrekken.

De EU-lidstaten zullen hun nationale providers verplichten de DNS-database te manipuleren op basis van deze geheime blokkadelijst. Om dit te implementeren moet de gehele nameserver infrastructuur van ISPs worden aangepast. Eenmaal geïmplementeerd kan dit mechanisme worden gebruikt om de toegang tot elke willekeurige website te blokkeren.

Laten we eerst een paar feiten op een rij zetten:

 

  • "Kinderpornografie" als term is een een onwenselijke en misleidende simplificatie van waarover wij het over hebben. Het kind is immers geen prostituee (porneia) noch is er van illustratie (grapho) sprake. We hebben het in feite over de documentatie (afbeeldingen of films) van seksueel misbruik van kinderen. Het kan daarom aldus ons beter benoemd worden als "afbeeldingen van seksueel kindermisbruik" . Daarmee wordt ook een signaal naar degenen die deze plaatjes bekijken gestuurd: zij zijn geen pornografie maar afbeeldingen van seksueel misbruik van een kind aan het consumeren. De beschikbaarheid van dat soort materiaal bevordert alleen het lijden van de betrokken kinderen.

 

  • Als we kijken naar Duitse politie-statistieken, kunnen wij vaststellen dat het misbruik van een op de honderd kinderen die seksueel misbruikt zijn, (voornamelijk door familieleden of aanverwanten) op camera wordt vastgelegd (98 van de 15098 misbruikslachtoffers in 2008).

 

  • Hoewel het grootste deel van deze inhoud waarschijnlijk via post of mobiele telefoons wordt verspreidt komt een deel van deze kindermisbruik bevattende afbeeldingen vervolgens op het internet terecht.

 

  • On the Internet one of the redistribution channels is the Web (the other (far bigger) channels would be P2P and E-Mail). In 2008 the german INHOPE handled 2562 complaints about the distribution of abuse imagery on the Internet, of those 2562 complaints only 449 were about content to be found in the Web.

 

 

  • Een internetfilter is gericht op het web.

 


Dus laten we kijken naar wat wordt voorgesteld:

Actieplan:

 • fase 1: introductie van technologie om websites te blokkeren met als doel de distributie van afbeeldingen van sexueel kindermisbruik tegen te gaan. Dit systeem heet CSAADF ('Child Sexual Abuse Anti Distribution Filter").

 

 • Fase 2: Analyseer de websites en identificeer de juridische elementen in het bedrijfsmodel en ontneem de mogelijkheid om winst te maken.

 

 • Fase 3: het opsporen van de mensen die financieel gewin hebben bij de commercieele distributie van kindermisbruik materiaal.


Dit plan lijkt ietwat ontoereikend, omdat men alleen in fase 3 achter de criminelen die dit soort materiaal verspreiden aangaat. Hetgeen compleet mist in dit actieplan is het bevrijden van kinderen die misbruikt worden, dit zou stap 1 moeten zijn. Als er echt nog steeds een betaalde markt is voor dit soort materiaal, zou dit makkelijk samengevoegd kunnen worden met "het vangen van criminelen door het geld te volgen".

 

Het is raar en eigenlijk verontrustend dat de EU-lidstaten meewerken aan het maken van een filterlijst (newspeak voor "blokkeerlijst") maar niet welwillend lijken te zijn om mee te werken aan het verwijderen van afbeeldingen van kindermisbruik. Het is vooral verontrustend dat het voor banken mogelijk is om phishing-websites in 4 tot 8 uur te verwijderen terwijl beelden van sexuele kindermishandeling pas na dertig dagen of langer gewist kunnen worden..

Voor de duidelijkheid: beelden die van internet zijn verwijderd hoeven niet op een zwarte lijst te worden geplaast. In plaats van het blokkeren van de documenten van sexueel misbruik van kinderen hoeven deze afbeeldingen alleen verwijderd te worden door een van de lidstaten. Er moet dus meer worden samengewerkt.

Dus laten we kijken wie werkt aan CIRCAMP:

 

  • De motor achter het proces: Noorwegen

 

  • Mede initiator: het Verenigd Koninkrijk

 

  • Landen die voorop lopen: Denemarken, Belgie, Frankrijk, Finland, Ierland, Italie, Malta, Polen, Zweden, Nederland, Spanje, Duitsland

 

  • Ondersteuning: Europol and Interpol

 


Dus laten we iets beter kijken, naar de statistieken.

Vanuit welke landen worden de websites op de Noorse zwarte lijst gehost?
like:

Herkunft (norwegische Sperrliste)

Origin of entries on Norwegian blocking list (world)

A closeup of Europe:

Herkunft in Europa

Origin of entries on Norwegian blocking list (Europe)

VS:1292, NL:146, CA:79, RU:75, DE:69, KR:62, PT:61, GB:54, CZ:37, SE:32, UA:15, JP:12, AU:11, HK:8, BZ:8, CN:6, BS:5, FR:4, PA:3, ES:3, DK:3, TW:2, BY:2, TR:1, TH:1, SK:1, RO:1, NO:1, MX:1, LV:1, IT:1, BR:1, AR:1; the server in .no (Noorwegen) is een test-server van de Noorse politie.

Tot zover de internationale samenwerking voor het verwijderen van afbeeldingen van sexueel kindermisbruik op het internet. De VS en Canada zijn niet, wat we normaal gesproken een onbetrouwbare staat ("failed state") zouden noemen. Juist interessant is het te zien, dat Canada zelf technology gebruikt om enigszins te blokkeren.

Het Verenigd Koninkrijk met steun en hulp van de Internet Watch Foundation (IWF) stelt een blokadelijst samen voor de "Cleanfeed" die door Britse ISPs geimplementeerd is. De IWF werd bekend nadat het in December 2008 een Wikipedia artikel op de blokkadelijst zette omdat het een cover afbeelding van het scorpions muziek album "virgin killer" bevatte.

Hoewel Nederland ook plannen heeft op het gebied van het blokkeren van websites, zijn zij altijd in de top 5 van landen die geblokkeerde sites bevaten. En wat in het bijzonder zorgwekkend is, is dat de Nederlandse zwarte lijst een Nederlandse website blokkeerde. Dit laat echt fase 1 van CIRCAMP zien. Het hoofddoel is enkel de uitwisseling van addressen die moeten worden geblokkeerd. Men voelde vervolgens niet de plicht om die websites ook offline te halen.

Een ander voorbeeld is Finland, die de finse beveiligingsonderzoeker Matti Nikki blokkeert, die tegenstand biedt aan het blokkeren van internet in zijn land door het analyseren van de zweeds/finse blokkingslijst en het publiceren van de details van die analyse. De analyse toont aan dat maar 37 van de 1047 websites op de uitgelekte blokkingslijst inderdaad afbeeldingen bevatten van sexuele kindermisbruik. (9 [rood] + 28 [oranje] van Matti Nikkis' analyse)

Over Duitslands buurland Denemarken: zij blokkeerden 200 Duitse websites, onder andere een islamitisch videoforum.

In het document dat boven gelinkt is staat Duitsland genoemd als voorlopend, maar dankzij de sterke [grass roots movement] van de AK Zensur(werkgroep tegen internetblokkeren en censuur) en andere civiele vrijheidsgroeperingen zoals AK Vorat (werkgroep tegen het bewaren van data [data retention]), FoeBuD e.V". en organisaties van [abuse survivors] zoals Trotz Allem e.V"., gegen-missbrauch e.V". en MOGiS e.V".In Duitsland lijkt men op de goede weg te zijn uit dit gekkenwerk.

De implementatie van de DNS manipulatie is gestopt - sommige veranderingen zijn al terug gedraaid. Op dit moment discussieert het Duitse parlement de afschaffing van "filteren" ten voordele van "verwijderen". Dit kan zelfs een van de redenen zijn waarom blokkeren op een europese schaal wordt voorgesteld door het Spaanse EU-presidentschap.

Omdat wegkijken precies datgene is dat gebeurt in familie's (of organisaties) als kindermisbruik wordt blootgelegd is MOGiS's slogan:

""Verwijder, niet filteren! -- Reageer, en kijk niet weg!"


Dat is wat we het afgelopen jaar consequent en inmiddels al behoorlijk succesvol hebben lopen communiceren in Duitsland.

Het is nu tijd om het probleem van web-blocking op een internationaal (op zijn minst Europees) niveau te brengen. We moeten ons verenigen tegen de verregaande beperking van burgervrijheden over de hele wereld.

Christian Bahls; MOGiS e.V.
abuse survivors against internet blocking

Retweet aub deze pagina door hier te klikken